អ្នក​ខេត្តសៀមរាប​ប្រុងប្រយ័ត្ន ! រកឃើញ​គម្រោង​បុរី​ផ្ទះល្វែង​ចំនួន ៥ ​ទីតាំង ក្នុងស្រុក​ចំនួន​ពីរ​ដែល​ពុំមាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN