ខឹង​ជនរងគ្រោះ ទៅ​ស្តីដណ្តឹងយក​សង្សារ​របស់ខ្លួន ទាញ​ដាវ​ដេញ​កាប់​ផ្អើល​អ្នកស្រុក , ជនដៃដល់​ម្នាក់ត្រូវបាន​ឃាត់ខ្លួន – CEN