ចិន​ប្រាប់​អា​មេ​រិច​ឲ្យ​ព្រ​លែងដៃ​ពី​កោះ​តៃវ៉ាន់​ – CEN