ជួយ​ប្រាប់​ផង​! ហេតុ​អ្វី​ក្រពើ​បែរ​ជា​ខ្លាច​ឆ្កែ​តូច​មួយ​នេះ​ – CEN