ចាប់​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ ដឹក​លុយ​ខុសច្បាប់​ជិត​ ១ ​លាន​ដុល្លារ ពី​ទីក្រុង​ហុងកុង ចូល​កម្ពុជា​ – CEN