ជនសង្ស័យ ២នាក់ ឆក់កាបូប​ស្ត្រីជនជាតិអុីរ៉ង់​ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន ស្ត្រី​នោះបាន​រងរបួស​ជើង​និង​មុខ​ – CEN