រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ប្រជុំ​ត្រួតពិនិត្យទៅលើ​ការងារ​គ្រប់គ្រង​ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្លាក​សញ្ញា​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ទីតាំង​ដំឡើង​បង្គោល​ប៉ាណូ​! – CEN