ចោរ​គាស់​ទូ​រយ​កមាស អស់​ជាង​ ៣​ គីឡូក្រាម នៅ​ស្រុក​សំរោង​ – CEN