នាយករដ្ឋមន្ត្រី​វៀតណាម​ស្នើសុំ​សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា ​ជំរុញ​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ឲ្យសម្រេចបាន ​៥​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ​ដូច​ការគ្រោងទុក​ – CEN