ប្តី​និង​ប្រពន្ធជេរ​គ្នា ប្តី​ជក់​ម៉ា ប្រពន្ធ​ផិត​ប្តី ជនសង្ស័យ​ជា​ប្តី បាន​ស្ទុះ​ទៅ​ច្របាច់​ក ជនរងគ្រោះ និង​ទះ​ចំ​មុខ​ – CEN