ក្មេងស្រី​-​ប្រុស​ចំនួន​ ៣ ​នាក់​ លង់ទឹក​ស្រះ​ស្លាប់​នៅ​ក្រុង​ស្វាយរៀង​ – CEN