អាសូរណាស់! កូនស្រីតូចអាយុ៤ខែ ម្តាយទុក​ចោល​ក្នុង​ផ្ទះ ត្រូវ​​សត្វ​​ចម្លែក​​ឆ្មក់​​ចូល​​ខាំ​​ហែក​ឡើង​​សុះ​​មុខ​១​ចំហៀង – CEN