ចាប់ខ្លួន​យុវជន​ម្នាក់​លួច​ហេ​ក Facebook របស់​គេ​រហូតដល់​ជាង​២០០​គណនី ដើម្បី​ឆបោក​ប្រាក់​តាម​គ្រប់​រូបភាព​ – CEN