​ភី​លី​ពី​ន​ដឹក​សំរាម ១.៥០០​តោន ត្រឡប់​ទៅ​កាណាដា​វិញ​ – CEN