អគ្គស្នងការបញ្ជាក់ថា មន្ដ្រីនគរបាល​ពាក់​ស័ក្ដិ​៣ ដែល​បន្លំ​លួច iPad មិនមែន​ជា​ករណី​លួច​ទេ គឺជា​ករណី​ច្រឡំ​ – CEN