លោកតា​វ័យ​៧១​ឆ្នាំ ខំ​បញ្ចេញ​កម្លាំង​រួមរ័ក រហូត គាំងបេះដូង​ស្លាប់ លើ​បង្គង​ – CEN