ម្ដាយ​របស់​ប៉ូលីស​ច្រឡំ​ដៃ​យក ipad ថា ៖ កូន​គាត់​មួយខែ​ចុង​ក្រោយនេះ មាន​បញ្ហា​ខួរក្បាល ហើយ​ធ្វើ​អាកប្បកិរិយា​ចម្លែក​ៗ – CEN