ជំងឺផ្តាសាយបក្សី H5N1 ផ្ទុះ​រាលដាល​ដល់​ខេត្តកំពង់ធំ​ – CEN