អី​ក៏​ខ្លាំង​ម្លេះ ! ខឹង​មើលមុខ​ច្រើនដង​ពេក ក៏​កាប់​នឹង​ពូថៅ​បណ្តាល​ឲ្យ​រងរបួស​ – CEN