មន្ត្រីនគរបាល​សក្តិ​៤​កន្លះ បុក​គេ​ស្លាប់ ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN