កើត​ជម្លោះ​រឿង​ហូបបាយ ប្តី​ខាំ​ត្រចៀក​ចេញឈាម ប្រពន្ធ​ស្ទុះ​ទៅ​ខាំ​ដាច់​ស្បែ​កពង​ប្តី – CEN