ការអភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​នៅក្នុង​ខេត្តព្រះវិហារ ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់​សម្តេច​តេ​ជោ ក្នុង​រយៈពេល​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយនេះ​ – CEN