រឿង​សម្លាប់​ស្ត្រី​រកស៊ី​ចងការ​ម្នាក់ តុលាការ​​ផ្តន្ទាទោស​បុរស​ ២​ នាក់ ដាក់ពន្ធនាគារ​មួយជីវិត និង​ស្ត្រី​ម្នាក់ រយៈពេល ៣០​ឆ្នាំ – CEN