ពល​ការិនី​កម្ពុជា​១៤​នាក់ ទៅ​បម្រើការ​ជា​ជំនួយការ​មេផ្ទះ នៅ​ហុងកុង តាម​កិច្ចព្រមព្រៀង​អនុស្សរណៈ​ – CEN