គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ ធ្លាយ​ដល់​ការបង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន ជិត​៧​គីឡូក្រាម ពី​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់​ – CEN