ចោរឆក់​វ័យក្មេង យ៉ាងសកម្ម ២​ នាក់ ត្រូវ​អាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញបញ្ជូន​ចូល​គុក​ – CEN