ពលរដ្ឋ​នៅក្នុង​ក្រុង​ដូន​កែវ មានការ​រអ៊ូរទាំ​សឹងតែ​គ្រប់ៗ​គ្នា បន្ទាប់ពី​មាន​ភ្លើង​ដាច់​ប្រើប្រាស់​មិន​គ្រប់គ្រាន់ តែ​បែរ​ជា​បរិមាណ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ឡើង​ទ្វេដង​ទៅវិញ​ – CEN