ភ្លៀង​ចាប់ផ្ដើម​ធ្លាក់​លាយឡំ​ជាមួយ​ផ្គរ​រន្ទះ​និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ – CEN