រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិចិន​៖ អត់​មាន​មូលដ្ឋាន​យោធា​ចិន​នៅ​កម្ពុជា​ទេ​ – CEN