កសិករ​ដាំ​ខ្ទឹម​ស និង​ផលិត​ទឹកឃ្មុំ​អា​មេ​រិច សប្បាយចិត្ត​ចំពោះ​ការដំឡើង​ពន្ធ​លើ​ទំនិញ​ចិន​ – CEN