រុស្សី​ថា ត្រៀម​ខ្លួន​រួចរាល់​ក្នុង​ការសម្របសម្រួល​បញ្ហា កូរ៉េខាងជើង និង​អា​មេ​រិច​ – CEN