លោក ពូ​ទីន រៀបចំ​ឯកសារ​ប្រកួតប្រជែង​ការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​ក្រោយ បន្ទាប់​ពី​មេដឹកនាំ​បក្សប្រឆាំង​ត្រូវគេ​ហាមឃាត់​មិនឲ្យ​ចូលរួម​ប្រកួត​ – CEN