មន្ដ្រីនគរបាល​ពាក់​ស័ក្ដិ​ ៣ ​ម្នាក់ ​លួច​អា​យផេត តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ ចោទប្រកាន់ពីបទ​លួច​ – CEN