អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ Abhisit លាលែង​ពី​សមាជិក​សភា មុន​ពេល​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​ – CEN