អាជ្ញាធរ​ខេត្ដ​ព្រះសីហនុ អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួម​ធ្វើ​អនាម័យ​បរិស្ថាន​តាម​ទីលំនៅ​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការបំពុល​ខ្យល់ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​សុខភាព​ – CEN