អនុសាខា​កាកបាទក្រហមកម្ពុជា​ស្រុក​ចន្ទ្រា គម្រោង​បង្កើន​និរន្តរភាព​ការប្រើប្រាស់​ទឹកស្អាត និង​អនុវត្ត​អនាម័យ​ក្រោម​ការឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ពី​មូលនិធិ​សប្បុរសធម៌​កា​ឡេ​ – CEN