អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម ដក​តួនាទី​មេ​ប៉ុស្ដិ៍​ម្នាក់ ក្រោយ​រារាំង​ពលរដ្ឋ​មិន​ឲ្យ​ហូប​នំ​បញ្ចុក​ – CEN