ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជា ប្រាប់​ប្រតិភូ​អឺរ៉ុប​ថា ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹងធ្វើ​អ្វី​គ្រប់យ៉ាង​ដើម្បី​រក្សា​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA – CEN