ទឹកជំនន់​ទន្លេមេគង្គ​ឡើង​លិច​ស្ពាន​ឫស្សីកោះ​ប៉ែន​ – CEN