បុរស​ខ្លាំង​កម្ពុជា ប្រតិកម្ម​ខ្លាំងៗ និង​សម្ដែង​ការសោកស្ដាយ ចំពោះ​សារ​របស់​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​សឹង្ហ​បុរី​ – CEN