មន្ត្រី​ជំនាញ​និង​អភិបាល​ក្រុង​ដូន​កែវ ចុះ​ពី​និត្យ​រកសារ​ធាតុគីមី និង​អនាម័យ ដើម្បី​ធានា​សុ​វត្ថិភាព​លើ​ចំណីអាហារ​ចំពោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ ពិសេស​ការផលិត​នំ​បញ្ចុក​ – CEN