ស្នើឲ្យ​អនុសាខា​កាកបាទក្រហមកម្ពុជា​ស្រុក​ស្វាយទាប ឆ្លើយតប​រាល់​ការលំបាក​របស់​ប្រពល​រដ្ឋ​ងាយ​រងគ្រោះ ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ – CEN