ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់ មានតែ​មួយ​អាណត្តិ​នេះ​ – CEN