មិចស៊ិចកូ​ពង្រាយកម្លាំង​រាប់ពាន់​នាក់​នៅ​ព្រំដែន​ដើម្បី​រារាំង​អន្តោប្រវេសន៍​ហូរ​ចូល​អា​មេ​រិច ក្រោយ​អា​មេ​រិច​ព្រមាន​យកពន្ធ​លើ​មិចស៊ិចកូ​ – CEN