សម្ដេច​តេជោ ៖ អ្នក​ដែល​ពូកែ​បាញ់បោះ​សេរី​យកទៅ​ញាត់​គុក ទាំងអស់​ – CEN