ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្តព្រៃវែង ត្រូវ​មន្ត្រី​ថ្នាក់ក្រោម ចោទថា​ប្រព្រឹត្ត​អំពើពុករលួយ និង​ឆ្លាត​ចេះ​យក​សាច់ញាតិ​មក​ធ្វើការ​ពេញ​មន្ទីរ​ – CEN