នាយករដ្ឋមន្ត្រី​សិង្ហ​បុរី បាន​ស្តែង​ឱ្យឃើញថា សិង្ហ​បុរី​ពេលនោះ បាន​គាំទ្រ​របប​ប្រល័យពូជសាសន៍​ – CEN