ស្ត្រី​រូប​ស្រស់ ខឹង​ព្រះសង្ឃ​ស្រោច​ទឹក​ឲ្យ​រួច​មាន​អារម្មណ៍​រវើរ​វាយ​ដូច​ត្រូវ​អំពើ​គេ និង​រកស៊ី​មិន​កាក់កប ក៏​មក​ដល់​កុដិបាញ់​មេឃ​២​គ្រាប់​ – CEN