ស្នើសុំ​ចុះបញ្ជី​ក្នុង​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​អ​រូបិយ​ពិភពលោក ក្រោយ​ពិធី​ពិសា​នំ​បញ្ចុក​សន្តិភាព​ទូទាំងប្រទេស​ – CEN