កូរ៉េខាងត្បូង​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​នៅក្បែរ​កោះមាន​ជម្លោះ​ជាមួយ​ជប៉ុន​ – CEN